Hệ Thống Bán Lẻ Âm Thanh Chính Hãng | Khuyến mãi

COMBO DÀN ÂM THANH XEM PHIM

DENON AVR X540
DENON SYS 2020

Giá: 16.950.000 VNĐ

Giá: 14.500.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X540
Bộ loa : DENON SYS 2020

Tặng kèm 20m dây loa loại tốt.

DENON AVR X540
JAMO S426 HCS

Giá: 24.260.000 VNĐ

Giá: 16.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X540
Bộ loa : JAMO S426 HCS
Loa Subwoofer : JAMO S210

Tặng kèm 20m dây loa loại tốt.

DENON AVR X540
QUADRAL ARGENTUM 4000

Giá: 23.750.000 VNĐ

Giá: 19.500.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X540
Bộ loa : QUADRAL ARGENTUM 4000

Tặng kèm 20m dây loa loại tốt.

DENON AVR X540
JAMO S526 HCS

Giá: 26.780.000 VNĐ

Giá: 21.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X540
Bộ loa : JAMO S526 HCS
Loa Subwoofer : JAMO J10

Tặng kèm 20m dây loa loại tốt.

DENON AVR X540
JAMO S805 HCS

Giá: 26.150.000 VNĐ

Giá: 21.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X540
Bộ loa : JAMO S805 HCS
Loa Subwoofer : JAMO S808

Tặng kèm 20m dây loa loại tốt.

DENON AVR X1400
JAMO S807 HCS

Giá: 31.700.000 VNĐ

Giá: 27.500.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X1400
Bộ loa : JAMO S807 HCS
Loa Subwoofer : JAMO S808

Tặng kèm 20m dây loa loại tốt.

DENON AVR X1400
JAMO S626 HCS

Giá: 34.130.000 VNĐ

Giá: 28.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X1400
Bộ loa : JAMO S626 HCS
Loa Subwoofer : JAMO J10

Tặng kèm 20m dây loa loại tốt.

YAMAHA RX V583
YAMAHA F330 Series

Giá: 41.690.000 VNĐ

Giá: 31.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : YAMAHA RX V583
Loa Front : YAMAHA F330
Bộ loa Center - Surround : YAMAHA P350
Loa Subwoofer : YAMAHA SW 515

Tặng kèm 20m dây loa loại tốt.

DENON AVR X2400
JAMO S809 HCS

Giá: 39.200.000 VNĐ

Giá: 34.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X2400
Bộ loa : JAMO S809 HCS
Loa Subwoofer : JAMO S808

Tặng kèm 20m dây loa loại tốt.

DENON AVR X1400
KLIPSCH R 26F Series

Giá: 40.950.000 VNĐ

Giá: 35.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X1400
Loa Front : KLIPSCH R 26F
Loa Center : KLIPSCH R 25C
Loa Surround : KLIPSCH R 14S
Loa Subwoofer : KLIPSCH R8 SW

Tặng kèm 20m dây loa loại tốt.

YAMAHA RX V683
YAMAHA F350 Series

Giá: 45.419.000 VNĐ

Giá: 35.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : YAMAHA RX V683
Loa Front : YAMAHA F350
Bộ loa Center - Surround : YAMAHA P350
Loa Subwoofer : YAMAHA YST SW 515

Tặng kèm 20m dây loa loại tốt.

DENON AVR X2400
JAMO S628 HCS

Giá: 42.230.000 VNĐ

Giá: 37.400.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X2400
Bộ Loa : JAMO S628 HCS 
Loa Subwoofer : JAMO J10


Tặng kèm 20m dây loa loại tốt.

DENON AVR X2400
JAMO C95 Series

Giá: 48.390.000 VNĐ

Giá: 42.500.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X2400
Loa Front : JAMO C95
Loa Center : JAMO C9 CEN
Loa Surround : JAMO C9 SUR
Loa Subwoofer : JAMO J10

Tặng kèm 20m dây loa loại tốt.

DENON AVR X2400
KLIPSCH R 28F Series

Giá: 51.790.000 VNĐ

Giá: 45.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X2400
Loa Front : KLIPSCH R 28F
Loa Center : KLIPSCH R 25C
Loa Surround : KLIPSCH R 14S
Loa Subwoofer : KLIPSCH R 10SW

Tặng kèm 20m dây loa loại tốt.

DENON AVR X3400
JAMO C97 Series

Giá: 62.600.000 VNĐ

Giá: 56.700.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X3400
Loa Front : JAMO C97
Loa Center : JAMO C9 CEN
Loa Surround : JAMO C9 SUR
Loa Subwoofer : JAMO J10

Tặng kèm 20m dây loa loại tốt.

DENON AVR X2400
KLIPSCH RP 260F Series

Giá: 68.560.000 VNĐ

Giá: 61.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X2400
Loa Front : KLIPSCH RP 260F
Loa Center : KLIPSCH RP 440C
Loa Surround : KLIPSCH RP 240S
Loa Subwoofer : KLIPSCH R110 SW

Tặng kèm 20m dây loa loại tốt.

DENON AVR X3400
KLIPSCH RP 280F Series

Giá: 91.360.000 VNĐ

Giá: 84.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X3400
Loa Front : KLIPSCH RP 280F
Loa Center : KLIPSCH RP 450C
Loa Surround : KLIPSCH RP 250S
Loa Subwoofer : KLIPSCH R112 SW

Tặng kèm 20m dây loa loại tốt.

COMBO DÀN ÂM THANH NGHE NHẠC

DENON PMA 520
KLIPSCH R15M

Giá: 13.590.000 VNĐ

Giá: 12.200.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  DENON PMA 520
Loa :  KLIPSCH R15M

Tặng 6m dây loa loại tốt.

YAMAHA A S301
YAMAHA NS 333

Giá: 14.720.000 VNĐ

Giá: 13.200.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  YAMAHA A S301
Loa :  YAMAHA NS 333

Tặng 6m dây loa loại tốt.

DENON PMA 520
JAMO C93

Giá: 16.020.000 VNĐ

Giá: 14.400.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  DENON PMA 520
Loa :  JAMO C93

Tặng 6m dây loa loại tốt.

YAMAHA A S301
YAMAHA NS F150

Giá: 16.440.000 VNĐ

Giá: 14.500.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  YAMAHA A S301
Loa :  YAMAHA NS F150

Tặng 6m dây loa loại tốt.

YAMAHA A S301
YAMAHA NS B330

Giá: 16.790.000 VNĐ

Giá: 14.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  YAMAHA A S301
Loa :  YAMAHA NS B330

Tặng 6m dây loa loại tốt.

DENON PMA 520
KLIPSCH RP 150M

Giá: 16.770.000 VNĐ

Giá: 14.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  DENON PMA 520
Loa :  KLIPSCH RP 150M

Tặng 6m dây loa loại tốt.

Đôi loa bookshelf tích hợp Ampli
KLIPSCH THE SIXES

Giá: 17.100.000 VNĐ

Giá: 15.990.000 VNĐ

Bao gồm :

Amplifier :  KLIPSCH THE SIXES

 

YAMAHA A S301
QUADRAL ARGENTUM 520

Giá: 18.580.000 VNĐ

Giá: 16.700.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  YAMAHA A S301
Loa :  QUADRAL ARGENTUM 520

Tặng 6m dây loa loại tốt.

DENON PMA 720
JAMO C95

Giá: 23.640.000 VNĐ

Giá: 21.200.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  DENON PMA 720
Loa :  JAMO C95

Tặng 6m dây loa loại tốt.

DENON PMA 720
KLIPSCH R 26F

Giá: 24.120.000 VNĐ

Giá: 21.600.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  DENON PMA 720
Loa :  KLIPSCH R 26F

Tặng 6m dây loa loại tốt.

YAMAHA A S501
YAMAHA NS F330

Giá: 25.900.000 VNĐ

Giá: 21.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  YAMAHA A S501
Loa :  YAMAHA NS F330

Tặng 6m dây loa loại tốt.

DENON PMA 720
QUADRAL ARGENTUM 530

Giá: 26.250.000 VNĐ

Giá: 23.600.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  DENON PMA 720
Loa :  QUADRAL ARGENTUM 530

Tặng 6m dây loa loại tốt.

MARANTZ PM 6006
JAMO C95

Giá: 28.620.000 VNĐ

Giá: 24.300.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  MARANTZ PM6006
Loa :  JAMO C95

Tặng 6m dây loa loại tốt.

DENON PMA 720
KLIPSCH RP 250F

Giá: 27.140.000 VNĐ

Giá: 24.400.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  DENON PMA 720
Loa :  KLIPSCH RP 250F

Tặng 6m dây loa loại tốt.

MARANTZ PM 6006
YAMAHA NS F350

Giá: 30.942.000 VNĐ

Giá: 26.300.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  MARANTZ PM6006
Loa :  YAMAHA NS F350

Tặng 6m dây loa loại tốt.

MARANTZ PM 6006
KLIPSCH RP 250F

Giá: 32.120.000 VNĐ

Giá: 27.300.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  MARANTZ PM6006
Loa :  KLIPSCH RP 250F

Tặng 6m dây loa loại tốt.

DENON PMA 1600NE
JAMO C97

Giá: 50.100.000 VNĐ

Giá: 44.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  DENON PMA 1600NE
Loa : JAMO C97

Tặng 6m dây loa loại tốt.

DENON PMA 1600NE
YAMAHA NS F500

Giá: 51.200.000 VNĐ

Giá: 45.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  DENON PMA 1600NE
Loa :  YAMAHA NS F500

Tặng 6m dây loa loại tốt.

Phản hồi của bạn