| Khuyến mãi

HÀNG TRƯNG BÀY MỚI

ONKYO CS 265

Giá: 9.545.000 VNĐ

Giá: 6.900.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : White

Bảo hành : 12 tháng

ONKYO TX SR343

Giá: 10.050.000 VNĐ

Giá: 7.200.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Black

Bảo hành : 12 tháng

TRIANGLE ESPRIT ANTAL EZ

Giá: 60.950.000 VNĐ

Giá: 29.900.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Black

Bảo hành : 12 tháng

QUADRAL ARGENTUM 510 BASE

Giá: 7.900.000 VNĐ

Giá: 3.950.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Black Piano

Bảo hành : 12 tháng

QUADRAL QUINTAS 6500

Giá: 12.500.000 VNĐ

Giá: 6.800.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Black

Bảo hành : 12 tháng

QUADRAL ASCENT 90 LE

Giá: 39.000.000 VNĐ

Giá: 19.900.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Black Piano

Bảo hành : 12 tháng

QUADRAL ARGENTUM 590

Giá: 26.900.000 VNĐ

Giá: 14.900.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Black Piano

Bảo hành : 12 tháng

AURUM WOTAN VIII

Giá: 65.000.000 VNĐ

Giá: 32.500.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Black Piano

Bảo hành : 12 tháng

PARADIGM MINI MONITOR V7

Giá: 14.950.000 VNĐ

Giá: 8.900.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Black Ash

Bảo hành : 12 tháng

PARADIGM MONITOR CENTER 1 V7

Giá: 9.590.000 VNĐ

Giá: 5.700.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Black Ash

Bảo hành : 12 tháng

PARADIGM MONITOR SUB 10

Giá: 24.560.000 VNĐ

Giá: 16.900.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Black Ash

Bảo hành : 12 tháng

PARADIGM MONITOR 11 V7

Giá: 39.890.000 VNĐ

Giá: 19.900.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  3 sản phẩm

Màu sắc : Heritage Cherry

Bảo hành : 12 tháng

CASTLE KNIGHT 4

Giá: 21.080.000 VNĐ

Giá: 11.594.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Bảo hành : 12 tháng

HÀNG TRƯNG BÀY CŨ

OPTOMA HD25E

Giá: 5.000.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 90%-95%.
 • Đủ phụ kiện, không thùng.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Trắng

Bảo hành : 3 tháng

JAMO S606

Giá: 3.000.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 90%-95%.
 • Đủ phụ kiện, không thùng.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Cherry

Bảo hành : 3 tháng

HÀNG MỚI 100%