Hệ Thống Bán Lẻ Âm Thanh Chính Hãng | Khuyến mãi

COMBO DÀN ÂM THANH XEM PHIM

DENON AVR X540
DENON SYS 2020

Giá: 16.950.000 VNĐ

Giá: 14.500.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X540
Bộ loa : DENON SYS 2020

 

DENON AVR X540
JAMO S426 HCS

Giá: 24.260.000 VNĐ

Giá: 16.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X540
Bộ loa : JAMO S426 HCS
Loa Subwoofer : JAMO S210

 

DENON AVR X540
QUADRAL ARGENTUM 4000

Giá: 23.750.000 VNĐ

Giá: 19.500.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X540
Bộ loa : QUADRAL ARGENTUM 4000

 

DENON AVR X540
JAMO S526 HCS

Giá: 26.780.000 VNĐ

Giá: 21.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X540
Bộ loa : JAMO S526 HCS
Loa Subwoofer : JAMO J10

 

DENON AVR X540
JAMO S805 HCS

Giá: 26.150.000 VNĐ

Giá: 21.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X540
Bộ loa : JAMO S805 HCS
Loa Subwoofer : JAMO S808

 

DENON AVR X1400
JAMO S807 HCS

Giá: 31.700.000 VNĐ

Giá: 27.500.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X1400
Bộ loa : JAMO S807 HCS
Loa Subwoofer : JAMO S808

 

DENON AVR X1400
JAMO S626 HCS

Giá: 34.130.000 VNĐ

Giá: 28.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X1400
Bộ loa : JAMO S626 HCS
Loa Subwoofer : JAMO J10

 

YAMAHA RX V583
YAMAHA F330 Series

Giá: 41.690.000 VNĐ

Giá: 31.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : YAMAHA RX V583
Loa Front : YAMAHA F330
Bộ loa Center - Surround : YAMAHA P350
Loa Subwoofer : YAMAHA SW 515

 

DENON AVR X2400
JAMO S809 HCS

Giá: 39.200.000 VNĐ

Giá: 34.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X2400
Bộ loa : JAMO S809 HCS
Loa Subwoofer : JAMO S808

 

DENON AVR X1400
KLIPSCH R 26F Series

Giá: 40.950.000 VNĐ

Giá: 35.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X1400
Loa Front : KLIPSCH R 26F
Loa Center : KLIPSCH R 25C
Loa Surround : KLIPSCH R 14S
Loa Subwoofer : KLIPSCH R8 SW

 

YAMAHA RX V683
YAMAHA F350 Series

Giá: 45.419.000 VNĐ

Giá: 35.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : YAMAHA RX V683
Loa Front : YAMAHA F350
Bộ loa Center - Surround : YAMAHA P350
Loa Subwoofer : YAMAHA YST SW 515

 

DENON AVR X2400
JAMO S628 HCS

Giá: 42.230.000 VNĐ

Giá: 37.400.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X2400
Bộ Loa : JAMO S628 HCS 
Loa Subwoofer : JAMO J10


 

DENON AVR X2400
JAMO C95 Series

Giá: 48.390.000 VNĐ

Giá: 42.500.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X2400
Loa Front : JAMO C95
Loa Center : JAMO C9 CEN
Loa Surround : JAMO C9 SUR
Loa Subwoofer : JAMO J10

 

DENON AVR X2400
KLIPSCH R 28F Series

Giá: 51.790.000 VNĐ

Giá: 45.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X2400
Loa Front : KLIPSCH R 28F
Loa Center : KLIPSCH R 25C
Loa Surround : KLIPSCH R 14S
Loa Subwoofer : KLIPSCH R 10SW

 

DENON AVR X3400
JAMO C97 Series

Giá: 62.600.000 VNĐ

Giá: 56.700.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X3400
Loa Front : JAMO C97
Loa Center : JAMO C9 CEN
Loa Surround : JAMO C9 SUR
Loa Subwoofer : JAMO J10

 

DENON AVR X2400
KLIPSCH RP 260F Series

Giá: 68.560.000 VNĐ

Giá: 61.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X2400
Loa Front : KLIPSCH RP 260F
Loa Center : KLIPSCH RP 440C
Loa Surround : KLIPSCH RP 240S
Loa Subwoofer : KLIPSCH R110 SW

 

DENON AVR X3400
KLIPSCH RP 280F Series

Giá: 91.360.000 VNĐ

Giá: 84.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Receiver : DENON AVR X3400
Loa Front : KLIPSCH RP 280F
Loa Center : KLIPSCH RP 450C
Loa Surround : KLIPSCH RP 250S
Loa Subwoofer : KLIPSCH R112 SW

 

COMBO DÀN ÂM THANH NGHE NHẠC

DENON PMA 520
KLIPSCH R15M

Giá: 13.590.000 VNĐ

Giá: 12.200.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  DENON PMA 520
Loa :  KLIPSCH R15M

 

YAMAHA A S301
YAMAHA NS 333

Giá: 14.720.000 VNĐ

Giá: 13.200.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  YAMAHA A S301
Loa :  YAMAHA NS 333

 

DENON PMA 520
JAMO C93

Giá: 16.020.000 VNĐ

Giá: 14.400.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  DENON PMA 520
Loa :  JAMO C93

 

YAMAHA A S301
YAMAHA NS F150

Giá: 16.440.000 VNĐ

Giá: 14.500.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  YAMAHA A S301
Loa :  YAMAHA NS F150

 

YAMAHA A S301
YAMAHA NS B330

Giá: 16.790.000 VNĐ

Giá: 14.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  YAMAHA A S301
Loa :  YAMAHA NS B330

 

DENON PMA 520
KLIPSCH RP 150M

Giá: 16.770.000 VNĐ

Giá: 14.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  DENON PMA 520
Loa :  KLIPSCH RP 150M

 

Đôi loa bookshelf tích hợp Ampli
KLIPSCH THE SIXES

Giá: 17.100.000 VNĐ

Giá: 15.990.000 VNĐ

Bao gồm :

Amplifier :  KLIPSCH THE SIXES

 

YAMAHA A S301
QUADRAL ARGENTUM 520

Giá: 18.580.000 VNĐ

Giá: 16.700.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  YAMAHA A S301
Loa :  QUADRAL ARGENTUM 520

 

MARANTZ PM 6006
JAMO C95

Giá: 28.620.000 VNĐ

Giá: 24.300.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  MARANTZ PM6006
Loa :  JAMO C95

 

YAMAHA A S301
SONUS FABER PRINCIPIA 1

Giá: 26.028.000 VNĐ

Giá: 18.490.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier : YAMAHA A S301
Loa :  SONUS FABER PRINCIPIA 3

 

DENON PMA 720
JAMO C95

Giá: 23.640.000 VNĐ

Giá: 21.200.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  DENON PMA 720
Loa :  JAMO C95

 

DENON PMA 720
KLIPSCH R 26F

Giá: 24.120.000 VNĐ

Giá: 21.600.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  DENON PMA 720
Loa :  KLIPSCH R 26F

 

YAMAHA A S501
YAMAHA NS F330

Giá: 25.900.000 VNĐ

Giá: 21.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  YAMAHA A S501
Loa :  YAMAHA NS F330

 

DENON PMA 720
QUADRAL ARGENTUM 530

Giá: 26.250.000 VNĐ

Giá: 23.600.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  DENON PMA 720
Loa :  QUADRAL ARGENTUM 530

 

DENON PMA 720
KLIPSCH RP 250F

Giá: 27.140.000 VNĐ

Giá: 24.400.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  DENON PMA 720
Loa :  KLIPSCH RP 250F

 

YAMAHA A S501
SONUS FABER PRINCIPIA 3

Giá: 33.111.000 VNĐ

Giá: 25.590.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier : YAMAHA A S501
Loa :  SONUS FABER PRINCIPIA 3

 

MARANTZ PM 6006
YAMAHA NS F350

Giá: 30.942.000 VNĐ

Giá: 26.300.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  MARANTZ PM6006
Loa :  YAMAHA NS F350

 

MARANTZ PM 6006
KLIPSCH RP 250F

Giá: 32.120.000 VNĐ

Giá: 27.300.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  MARANTZ PM6006
Loa :  KLIPSCH RP 250F

 

DENON PMA 1600NE
JAMO C97

Giá: 50.100.000 VNĐ

Giá: 44.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  DENON PMA 1600NE
Loa : JAMO C97

 

DENON PMA 1600NE
YAMAHA NS F500

Giá: 51.200.000 VNĐ

Giá: 45.900.000 VNĐ

Combo bao gồm :

Amplifier :  DENON PMA 1600NE
Loa :  YAMAHA NS F500

 

LOA BLUETOOTH - VI TÍNH

JAMO DS1

Giá: 960.000 VNĐ

Giá: 768.000 VNĐ

Loa Bluetooth : Jamo DS1

JAMO DS2

Giá: 1.130.000 VNĐ

Giá: 899.000 VNĐ

Loa Bluetooth : Jamo DS2

SONY XB10

Giá: 1.190.000 VNĐ

Giá: 990.000 VNĐ

Loa Bluetooth : Sony XB10

JAMO DS3

Giá: 2.100.000 VNĐ

Giá: 1.690.000 VNĐ

Loa Bluetooth : Jamo DS3

CAMBRIDGE AUDIO G2 Mini

Giá: 3.700.000 VNĐ

Giá: 2.890.000 VNĐ

Loa Bluetooth : Cambridge Audio G2 Mini

SONY H.EAR GO SRS HG1

Giá: 4.290.000 VNĐ

Giá: 3.650.000 VNĐ

Loa Bluetooth : Sony H.Ear Go SRS HG1

JAMO DS4

Giá: 4.800.000 VNĐ

Giá: 3.900.000 VNĐ

Loa Bluetooth : Jamo DS4

DENON DSB 200

Giá: 5.150.000 VNĐ

Giá: 4.120.000 VNĐ

Loa Bluetooth : Denon DSB 200

JAMO DS5

Giá: 5.500.000 VNĐ

Giá: 4.400.000 VNĐ

Loa Bluetooth : Jamo DS5

KLIPSCH THE ONE

Giá: 5.900.000 VNĐ

Giá: 4.900.000 VNĐ

Loa Bluetooth : Klipsch The One

YAMAHA WX 030

Giá: 5.820.000 VNĐ

Giá: 4.900.000 VNĐ

Loa Bluetooth : Yamaha WX 030

BOSE SOUNDLINK MINI 2

Giá: 4.990.000 VNĐ

Loa Bluetooth : Bose Soundlink Mini 2

Tặng Cover trị giá 990k

BOSE SOUNDTOUCH 10

Giá: 5.800.000 VNĐ

Giá: 5.200.000 VNĐ

Loa Bluetooth : Bose SoundTouch 10

JAMO DS6

Giá: 6.600.000 VNĐ

Giá: 5.200.000 VNĐ

Loa Bluetooth : Jamo DS6

YAMAHA ISX 18

Giá: 7.400.000 VNĐ

Giá: 5.920.000 VNĐ

Loa Vi tính : Yamaha ISX 18

ACOUSTIC ENERGY AEGO 3

Giá: 7.590.000 VNĐ

Giá: 6.990.000 VNĐ

Loa Vi tính : Acoustic Energy Aego 3

KLIPSCH THE THREE

Giá: 9.500.000 VNĐ

Giá: 7.900.000 VNĐ

Loa Bluetooth : Klipsch The Three

JAMO DS7

Giá: 12.400.000 VNĐ

Giá: 10.500.000 VNĐ

Loa vi tính : Jamo DS7

HÀNG DEMO SHOWROOM

LOGITECH Z50

Giá: 429.000 VNĐ

Giá: 250.000 VNĐ

Loa Bluetooth : LOGITECH Z50

Tình trạng : Demo - mới 85%

SONY SRS X11

Giá: 1.190.000 VNĐ

Giá: 590.000 VNĐ

Loa Bluetooth : SONY SRS X11

Tình trạng : Demo không hộp - mới 95%

JBL SPARK

Giá: 2.390.000 VNĐ

Giá: 1.673.000 VNĐ

Loa Bluetooth : JBL SPARK

Tình trạng : Demo bọc keo - mới 85%

BRAVEN MIRA

Giá: 2.870.000 VNĐ

Giá: 1.890.000 VNĐ

Loa Bluetooth : BRAVEN MIRA

Tình trạng : Demo bọc keo - mới 95%

BRAVEN BRV1

Giá: 2.870.000 VNĐ

Giá: 1.890.000 VNĐ

Loa Bluetooth : BRAVEN BRV1

Tình trạng : Demo bọc keo - mới 95%

BRAVEN LUX

Giá: 2.870.000 VNĐ

Giá: 1.890.000 VNĐ

Loa Bluetooth : BRAVEN LUX

Tình trạng : Demo bọc keo - mới 95%

BRAVEN 705

Giá: 2.870.000 VNĐ

Giá: 1.890.000 VNĐ

Loa Bluetooth : BRAVEN 705

Tình trạng : Demo bọc keo - mới 95%

YAMAHA NX P100

Giá: 3.490.000 VNĐ

Giá: 2.443.000 VNĐ

Loa Bluetooth : YAMAHA NX P100

Tình trạng : Demo bọc keo - mới 90%

YAMAHA TSX 14

Giá: 3.990.000 VNĐ

Giá: 2.990.000 VNĐ

Loa Bluetooth : YAMAHA TSX 14

Tình trạng : Demo bọc keo - mới 85%

YAMAHA TSX B15

Giá: 3.990.000 VNĐ

Giá: 2.990.000 VNĐ

Loa Bluetooth : YAMAHA TSX B15

Tình trạng : Demo bọc keo - mới 85%

JAMO S260

Giá: 6.590.000 VNĐ

Giá: 3.900.000 VNĐ

Loa Sub : JAMO S260

Tình trạng : Demo bọc keo - mới 95%

YAMAHA YHT 1810

Giá: 9.490.000 VNĐ

Giá: 7.590.000 VNĐ

Dàn âm thanh xem phim : YAMAHA YHT 1810

Tình trạng : Demo bọc keo - mới 98%

Phản hồi của bạn