SAIGON HD | Khuyến mãi

HÀNG TRƯNG BÀY MỚI

CASTLE KNIGHT 4

Giá: 21.080.000 VNĐ

Giá: 11.594.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Walnut

Bảo hành : 12 tháng

PARADIGM MONITOR 11 V7

Giá: 39.890.000 VNĐ

Giá: 19.900.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  3 sản phẩm

Màu sắc : Heritage Cherry

Bảo hành : 12 tháng

PARADIGM MONITOR SUB 10

Giá: 24.560.000 VNĐ

Giá: 16.900.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Black Ash

Bảo hành : 12 tháng

AURUM WOTAN VIII

Giá: 65.000.000 VNĐ

Giá: 32.500.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Black Piano

Bảo hành : 12 tháng

QUADRAL QUINTAS 6500

Giá: 12.500.000 VNĐ

Giá: 6.800.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Đen

Bảo hành : 12 tháng

ONKYO TX SR343

Giá: 10.050.000 VNĐ

Giá: 7.200.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Đen

Bảo hành : 12 tháng

ONKYO CS 265

Giá: 9.545.000 VNĐ

Giá: 6.900.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Trắng

Bảo hành : 12 tháng

PARAMAX SUB 1000

Giá: 5.590.000 VNĐ

Giá: 3.900.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Đen

Bảo hành : 12 tháng

PARAMAX P-900

Giá: 3.490.000 VNĐ

Giá: 2.700.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Đen

Bảo hành : 12 tháng

BEHRINGER EP4000

Giá: 10.620.000 VNĐ

Giá: 7.400.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Đen

Bảo hành : 12 tháng

BEHRINGER SL4230

Giá: 2.410.000 VNĐ

Giá: 1.690.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Trắng

Bảo hành : 12 tháng

BEHRINGER VP1220

Giá: 5.150.000 VNĐ

Giá: 3.600.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  2 sản phẩm

Màu sắc : Đen

Bảo hành : 12 tháng

BEHRINGER VP2520

Giá: 9.640.000 VNĐ

Giá: 6.990.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  2 sản phẩm

Màu sắc : Đen

Bảo hành : 12 tháng

BEHRINGER PPA2000BT

Giá: 25.720.000 VNĐ

Giá: 15.900.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Đen

Bảo hành : 12 tháng

BEHRINGER EPA40

Giá: 3.870.000 VNĐ

Giá: 2.900.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Đen

Bảo hành : 12 tháng

BEHRINGER MPA40BT-PRO

Giá: 6.440.000 VNĐ

Giá: 3.900.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  2 sản phẩm

Màu sắc : Đen

Bảo hành : 12 tháng

YAMAHA TSX B15

Giá: 3.990.000 VNĐ

Giá: 1.990.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  2 sản phẩm

Màu sắc : Đen( 1sp ), Xanh lá ( 1 sp )

Bảo hành : 12 tháng

YAMAHA TSX 14

Giá: 3.990.000 VNĐ

Giá: 1.990.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  2 sản phẩm

Màu sắc : Đen ( 1sp ), Xanh da trời ( 1 sp )

Bảo hành : 12 tháng

YAMAHA NX P100

Giá: 4.990.000 VNĐ

Giá: 2.190.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  3 sản phẩm

Màu sắc : Đen ( 1sp ), Trắng ( 1 sp ), Xanh lá ( 1 sp )

Bảo hành : 12 tháng

KLIPSCH KMC3

Giá: 7.590.000 VNĐ

Giá: 4.990.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc : Xanh ( 1 sp )

Bảo hành : 12 tháng

KLIPSCH GIG

Giá: 4.840.000 VNĐ

Giá: 2.450.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 96%-99%.
 • Đầy đủ thùng, phụ kiện.

Số lượng :  3 sản phẩm

Màu sắc : Trắng ( 1 sp ), Đen ( 2 sp )

Bảo hành : 12 tháng

HÀNG MỚI 100%

QUADRAL ARGENTUM 4000

Giá: 13.800.000 VNĐ

Giá: 8.900.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  10 sản phẩm

Màu sắc : Trắng (8 bộ), đen (4 bộ)

Bảo hành : 12 tháng

QUADRAL ARGENTUM 530

Giá: 14.500.000 VNĐ

Giá: 7.900.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  6 sản phẩm

Màu sắc : Trắng (4 bộ), đen (2 bộ)

Bảo hành : 12 tháng

QUADRAL ARGENTUM 520

Giá: 8.900.000 VNĐ

Giá: 4.800.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  9 sản phẩm

Màu sắc : Trắng (4 bộ), đen (5 bộ)

Bảo hành : 12 tháng

KLIPSCH R 4B

Giá: 9.300.000 VNĐ

Giá: 6.500.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  5 sản phẩm

Màu sắc : Đen (5 bộ)

Bảo hành : 12 tháng

PARAMAX LS-3000

Giá: 4.990.000 VNĐ

Giá: 2.990.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  10 sản phẩm

Màu sắc : Đen 

Bảo hành : 12 tháng

SHURE SM57 LCE

Giá: 2.480.000 VNĐ

Giá: 1.590.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  10 sản phẩm

Màu sắc : Đen 

Bảo hành : 12 tháng

BEHRINGER MIX800

Giá: 2.260.000 VNĐ

Giá: 1.290.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  4 sản phẩm

Màu sắc : Đen 

Bảo hành : 12 tháng

YAMAHA ISX 80

Giá: 11.900.000 VNĐ

Giá: 7.890.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  10 sản phẩm

Màu sắc : Đen, Trắng 

Bảo hành : 12 tháng

YAMAHA ISX 18

Giá: 7.260.000 VNĐ

Giá: 4.990.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  10 sản phẩm

Màu sắc : Đen, Trắng 

Bảo hành : 12 tháng

YAMAHA WX 030

Giá: 5.490.000 VNĐ

Giá: 3.890.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  10 sản phẩm

Màu sắc : Đen, Trắng 

Bảo hành : 12 tháng

KLIPSCH KMC1

Giá: 5.900.000 VNĐ

Giá: 3.590.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  7 sản phẩm

Màu sắc : Nhiều màu 

Bảo hành : 12 tháng

KLIPSCH GROOVE

Giá: 3.490.000 VNĐ

Giá: 2.790.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc :  Đen 

Bảo hành : 12 tháng

DENON DSB 200

Giá: 5.150.000 VNĐ

Giá: 3.290.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  7 sản phẩm

Màu sắc :  Đen, Trắng 

Bảo hành : 12 tháng

BRAVEN BRV1

Giá: 2.499.000 VNĐ

Giá: 1.290.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  5 sản phẩm

Màu sắc :  Đen, Xám 

Bảo hành : 12 tháng

BRAVEN LUX

Giá: 2.499.000 VNĐ

Giá: 1.290.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  3 sản phẩm

Màu sắc :  Pearl ( 1sp ), Purple ( 2sp )

Bảo hành : 12 tháng

BRAVEN 705

Giá: 2.499.000 VNĐ

Giá: 1.290.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  3 sản phẩm

Màu sắc :  Teal ( 2sp ), Purple ( 1sp )

Bảo hành : 12 tháng

BRAVEN MIRA

Giá: 2.499.000 VNĐ

Giá: 1.290.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  4 sản phẩm

Màu sắc :  Đen

Bảo hành : 12 tháng

SONY MDR E9LP

Giá: 199.000 VNĐ

Giá: 149.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  8 sản phẩm

Màu sắc :  Nhiều màu 

Bảo hành : 12 tháng

SONY EX750AP

Giá: 1.990.000 VNĐ

Giá: 890.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  17 sản phẩm

Màu sắc :  Nhiều màu 

Bảo hành : 12 tháng

SONY ZX310AP

Giá: 890.000 VNĐ

Giá: 349.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  21 sản phẩm

Màu sắc :  Nhiều màu 

Bảo hành : 12 tháng

SONY ZX110AP

Giá: 590.000 VNĐ

Giá: 239.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  16 sản phẩm

Màu sắc :  Đen, Trắng 

Bảo hành : 12 tháng

YAMAHA EPH 30

Giá: 699.000 VNĐ

Giá: 349.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  28 sản phẩm

Màu sắc :  Đen, Trắng 

Bảo hành : 12 tháng

KLIPSCH S4i

Giá: 2.310.000 VNĐ

Giá: 1.390.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc :  Rugged Blue 

Bảo hành : 12 tháng

KLIPSCH S3M

Giá: 1.310.000 VNĐ

Giá: 918.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  3 sản phẩm

Màu sắc :  Nhiều màu 

Bảo hành : 12 tháng

SENNHEISER MX 375

Giá: 529.000 VNĐ

Giá: 190.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc :  Đen 

Bảo hành : 12 tháng

SENNHEISER HD 219

Giá: 950.000 VNĐ

Giá: 390.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc :  Đen 

Bảo hành : 12 tháng

SENNHEISER CX 200i

Giá: 1.243.000 VNĐ

Giá: 490.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc :  Đen 

Bảo hành : 12 tháng

SENNHEISER CX 200G

Giá: 1.032.000 VNĐ

Giá: 390.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc :  Đen 

Bảo hành : 12 tháng

SENNHEISER PX 90

Giá: 855.000 VNĐ

Giá: 329.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  2 sản phẩm

Màu sắc :  Đen 

Bảo hành : 12 tháng

SENNHEISER CX 215

Giá: 1.049.000 VNĐ

Giá: 390.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  7 sản phẩm

Màu sắc :  Nhiều màu 

Bảo hành : 12 tháng

SENNHEISER MX 365

Giá: 521.000 VNĐ

Giá: 190.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  3 sản phẩm

Màu sắc :  Nhiều màu 

Bảo hành : 12 tháng

SENNHEISER PX 100-II

Giá: 2.070.000 VNĐ

Giá: 590.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  7 sản phẩm

Màu sắc :  Đen 

Bảo hành : 12 tháng

GAVIO METALLON ZINC

Giá: 590.000 VNĐ

Giá: 229.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  1 sản phẩm

Màu sắc :  Đen 

Bảo hành : 12 tháng

GAVIO CHORD CLEF

Giá: 790.000 VNĐ

Giá: 290.000 VNĐ

Tình trạng :

 • Mới 100%.
 • Nguyên thùng.

Số lượng :  7 sản phẩm

Màu sắc :  Nhiều màu 

Bảo hành : 12 tháng